Τύπος αντιγραφής : Κοντρόλ με κοντρόλ

Κοντρόλ για αντιγραφή φίξ και κυλιόμενων κωδικών.


Δέκτες 12/24V 433,92MHz